O MNIE

mm_3

MAREK MATKOWSKI

Zajmuję™ się™ testem MMPI od ponad 25 lat. Moje pierwsze doświadczenia to praca w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, potem Zakład Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie pod kierownictwem Czesława Czabały pracowałem nad testem MMPI i ACL, następnie wiele lat pracy w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu gdzie zajmowałem się metodami diagnozy psychologicznej. Przez kilka lat prowadziłem też zajęcia z MMPI w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Byłem członkiem zespołu kierowanego przez Jacka Władysława Paluchowskiego, zespołu który dokonał pierwszej polskiej adaptacji i normalizacji testu MMPI.

Jestem autorem pierwszego polskiego podręcznika MMPI. Przeprowadziłem kilkadziesiąt szkoleń dla psychologów poświęconych wykorzystaniu testu MMPI i MMPI-2 w diagnozie i terapii.